Men lá

Ngày đăng: 02/01/2018
13139006_769913663144769_3158728344092013522_n

1.000 

Men lá là loại men được làm từ nhiều cây thuốc rừng trộn với bột gạo, hong khô và được bảo quản trên gác bếp củi. Men lá là sản phẩm quan trọng nhất để nấu rượu men lá. Đến Mẫu Sơn các bạn có thể bắt gặp bất cứ nhà nào tự làm men để nấu rượu.